Яєчко – російська народна казка

Жив собі дід та баба, у них була курочка ряба; знесла під підлогою яєчко – строкато, гостро, Костян, мудро! Дід бив – не розбив, баба била – не розбила, а мишка прибігла да хвостиком розчавила. Дід плаче, баба плаче, курочка кудкудачет, ворота скриплять, з двору тріски летять, на хаті верх хитається!
Яєчко
Йшли по воду попові дочки, запитують діда, запитують бабу:

- Про що ви плачете?

- Як нам не плакати! – Відповідають дід та баба. – Є у нас курочка ряба; знесла під підлогою яєчко – строкато, гостро, Костян, мудро! Дід бив – не розбив, баба била – не розбила, а мишка прибігла да хвостиком розчавила.

Як почули це попові дочки, зі великого горя кинули відра додолу, поламали коромисла і вернулися додому з порожніми руками.

- Ах, матінка! – Кажуть вони попаді. – Нічого ти не знаєш, нічого не відаєш, а на світі багато діється: живуть собі дід та баба, у них курочка ряба; знесла під підлогою яєчко – строкато, гостро, Костян, мудро! Дід бив – не розбив, баба била – не розбила, а мишка прибігла да хвостиком розчавила. Від того дід плаче, баба плаче, курочка кудку дачет, ворота скриплять, з двору тріски летять, на хаті верх хитається! А ми, ідучи за водою, відра покидали, коромисла поламали!

На ту пору попадя діжу місила. Як почула вона, що дід плаче, і баба плаче, і курочка кудкудачет, зараз із великого горя перекинула діжу і все тісто розкидала по підлозі.

Прийшов піп з книгою.

- Ах, батюшка! – Каже йому попадя. – Нічого ти не знаєш, нічого не відаєш, а на світі багато діється: живуть собі дід та баба, у них курочка ряба; знесла під підлогою яєчко-рябої, Востров, кістяні, мудровані! Дід бив – не розбив, баба била-не розбила, а мишка прибігла да хвостиком розчавила. Від того дід плаче, баба плаче, курочка кудкудачет, ворота скриплять, з двору тріски летять, на хаті верх хитається! Наші доньки, идучи за водою, відра покидали, коромисла поламали, а я тісто місила да зі великого горя все по підлозі розкидала!

Поп затужив-зажурився, свою книгу на шматки порвав.

Російські народні казки (Сост. В. П. Анікін)
Рис. Е. Коротковой, Н. Кочергіна, І. Кузнецова та ін